מונטיזציה עסקית - הספר
יש למלא פרטים נכונים, לאחר הסליקה תקבל גישה לקורס למייל